Ogniskowa obiektywu

Ogniskowa w aparatach analogowych dobrana jest w ten sposób, aby w przybliżeniu dorównać przekątnej klatki rejestrowanego obrazu. Obiektywem szerokokątnym nazywamy każdy obiektyw, którego ogniskowa jest krótsza niż przekątna klatki. Jeśli z kolei obiektyw ma dłuższą ogniskową od sztandarowej klatki, oznacza to, że mamy do czynienia z teleobiektywem.

W sporym uproszczeniu ogniskowa odpowiada temu, jaki długi mamy obiektyw. Im jest dłuższy, tym większa jest jego wartość ogniskowej. Ogniskowa decyduje o szerokości pola widzenia obiektywu i tego, w jaki sposób obiektyw jest w stanie powiększyć rejestrowany kadr. Im większa ogniskowa w danym obiektywie, tym większe będzie zbliżenie fotografowanego obiektu. W praktyce zrozumienie ogniskowej jest prostsze. Działanie ogniskowej można zobrazować na przykładzie prostej soczewki. Jest to odległość pomiędzy środkiem soczewki, a miejscem / punktem w którym promienie światła biegnące równolegle do osi optycznej tej soczewki. Ogniskowa odpowiada też za samą zdolność skupienia soczewki w obiektywie, czyli za przybliżenie. Im ogniskowa jest mniejsza, tym większe jest skupienie. Ma to również znaczenie jakim aparatem wykonujemy zdjęcia, np. kompakt z niższej półki ma małą matrycę, a obiektyw ma bardzo małą wartość ogniskowej. Kiedyś klisze były jednakowe, tj. klisza na której wykonywało się zdjęcie miała wymiary 36 x 24 milimetry. Obecnie, w aparatach cyfrowych, matryca ma różne wymiary.

W kompaktowych aparatach cyfrowych z powodu mniejszej matrycy stosuje się krótkie ogniskowe. Przyczyniają się one do dużej głębi ostrości. Zgodnie z zasadą im krótsza ogniskowa, tym większa głębia ostrości.

Podstawowym parametrem za pomocą którego możemy opisać swój obiektyw jest właśnie ogniskowa, ponieważ to ona częściowo odpowiada za kąt widzenia. Lecz bez informacji o pozostałych danych obiektywu niewiele nam to powie o szkle. Aby poznać głębię ostrości obiektywu i kąt, musimy jeszcze poznać rozmiar jego pola obrazowego. Same obiektywy dzielimy ponadto na dwa typy,

  • Obiektyw o stałej ogniskowej.
  • Obiektyw o zmiennej ogniskowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.