JPG

JPEG (.jpg) – format plików, w których zastosowana zostaje kompresja statycznych obrazów rastrowych (obrazów złożonych z pikseli o określonym kolorze) o tej samej nazwie. Kompresja JPEG służy zazwyczaj do zapisu obrazów generowanych przez urządzenia rejestrujące obrazy naturalne, zazwyczaj zdjęcia. Powodem wykorzystania tego typu kompresji jest przede wszystkim płynność przejść pomiędzy barwami oraz brak gwałtownych załamań krawędzi.

Kompresja JPEG używa algorytmu stratnego. Oznacz to, że podczas kompresji informacji, część z nich zostaje bezpowrotnie stracona. Standard JPEG powstał w celu ujednolicenia algorytmów używanych do kompresji zarówno obrazów monochromatycznych (obrazy czarno-białe) jak również kolorowych. Najbardziej rozpowszechnionymi rozszerzeniami plików skompresowanych JPEG są: jpg, jpeg, jpe, jif. MIME – standard stosowany przy przesyłaniu e-mail tego pliku zarejestrowano jako pod nazwą image/jpeg. Format jest definiowany w RFC 1341.

Powstanie standardu JPEG było owocem prac rozpoczętych w kwietniu 1983 roku w Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji. Efektem wstępnych prac koncepcyjnych było założenie zespołu ekspertów we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Doradczym do Spraw Telefonii i Komunikacji. Zespół został nazwany Joint Photographic Experts Group. Akronim tej nazwy posłużył następnie jako nazwa opracowanej przez grupę kompresji. Po zakończeniu prac w 1991 roku, standard JPEG zawierał dwa podstawowe założenia: sekwencyjny tryb kompresji stratnej oparty na dyskretnej transformacji kosinusowej, a także dwa główne tryby kompresji informacji zawartej w pliku – Tryb progresywny oparty o standard DCT, którego celem było otworzenie możliwości wyświetlania obrazów w trakcie przesyłania danych w nich zawartych. Drugim trybem jest tryb hierarchiczny, zapisujący w jednym pliku dany obraz jako kadry o różnej rozdzielczości ułożone w odpowiednią sekwencję. Kadry te nie stanowią jednak osobnych zbiorów informacji, a są one kodowane jako różnice pomiędzy kadrem o niższej jakości, a kadrem o jakości wyższej. Publikacja standardu nie określała w sposób dokładny samej implementacji algorytmu kompresji. Dzięki temu powstało wiele implementacji algorytmu, zarówno komercyjnych jak również opartych na licencjach wolnego oprogramowania.

Ogólna charakterystyka najważniejszych cech formatu JPEG:

  • Konwersja obrazu odbywa się z trzech kanałów koloru – RGB (czerwony-zielony-niebieski) na luminację oraz dwa kanały barw.
  • Podział bloków 8×8 pikseli. Zazwyczaj 16×16 pikseli obrazu macierzystego.
  • Eliminacja uśrednionych wartości bloków na rzecz opisania różnic między poszczególnymi blokami.
  • Kwantyzacja, czyli zaokrąglanie liczb zmiennoprzecinkowych opisujących dane przez liczby całkowite.

1 komentarz

  1. Natalia pisze:

    dobrze wytłumaczone c;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.